ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ
ನಿರ್ದೇಶನಅನಂತ ಹೀರೇಗೌಡ
ನಿರ್ಮಾಪಕಬಾಬು ರಾವ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅಭಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಕಾಮಿನಿಧರನ್, ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಟಿಲ್
ಸಂಗೀತಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಶಂಕರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಚಿತ್ರವಾಣಿ
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಲತಮ೦ಗೆಶ್ಕರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ.