ಕೈವಾರ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕೈವಾರ ಮಹಾತ್ಮೆ
ಕೈವಾರ ಮಹಾತ್ಮೆ
ನಿರ್ದೇಶನಟಿ.ವಿ.ಸಿಂಗ್ ಠಾಗೋರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕೈವಾರ ಫಿಲಂಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್ ಲೀಲಾವತಿ ವಸಂತ
ಸಂಗೀತಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ದೊರೈರಾಜ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕೈವಾರ ಫಿಲಂಸ್