ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೋಡ್ ಪಟ್ಟಿ

ಐಒಸಿ- International Olympic Committee (IOC)

The flag of the international olympic movement.

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈಗಿನ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈಗಿನ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಗಳು (NOCs)೨೦೫

Contents: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

Aಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
AFG [೧]   ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಣರಾಜ್ಯ
AHO [೨] 22x20px Netherlands Antilles ATO (1960), NAN (1964)
ALB [೩]   ಅಲ್ಬೇನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ
ALG [೪]   Algeria AGR (1964), AGL (1968 S)
AND [೫]   Andorra
ANG [೬]   Angola
ANT [೭]   Antigua and Barbuda
ARG [೮]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias ARG at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias ARG]]
ARM [೯] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias ARM|22x20px|border|alt=|link=]] Armenia
ARU [೧೦]   Aruba
ASA [೧೧]   American Samoa
AUS [೧೨]   Australia
AUT [೧೩]   Austria
AZE [೧೪]   Azerbaijan

Bಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
BAH [೧೫]   Bahamas
BAN [೧೬]   Bangladesh
BAR [೧೭]   Barbados BAD (1964)
BDI [೧೮]   Burundi
BEL [೧೯]   Belgium
BEN [೨೦]   Benin DAY (1964), DAH (1968–1976)
BER [೨೧]   Bermuda
BHU [೨೨]   Bhutan
BIH [೨೩]   Bosnia and Herzegovina BSH (1992 S)
BIZ [೨೪]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias BIZ at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias BIZ]] HBR (1968–1972)
BLR [೨೫] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias BLR|22x20px|border|alt=|link=]] Belarus
BOL [೨೬]   Bolivia
BOT [೨೭]   Botswana
BRA [೨೮]   Brazil
BRN [೨೯]   Bahrain
BRU [೩೦]   Brunei
BUL [೩೧]   Bulgaria
BUR [೩೨]   Burkina Faso VOL (1972–1984)

Cಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
CAF [೩೩]   Central African Republic AFC (1968)
CAM [೩೪]   Cambodia CAB (1964), KHM (1972–1976)
CAN [೩೫]   Canada
CAY [೩೬]   Cayman Islands
CGO [೩೭]   Congo
CHA [೩೮]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias CHA at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias CHA]] CHD (1964)
CHI [೩೯] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias CHI|22x20px|border|alt=|link=]] Chile CIL (1956 W, 1960 S)
CHN [೪೦]   ಚೀನಿ ಜನ ಗಣರಾಜ್ಯ
CIV [೪೧]   Ivory Coast IVC (1964), CML (1968)
CMR [೪೨]   Cameroon
COD [೪೩]   DR Congo COK (1968), ZAI (1972–1996)
COK [೪೪]   Cook Islands
COL [೪೫]   Colombia
COM [೪೬]   Comoros
CPV [೪೭]   Cape Verde
CRC [೪೮]   Costa Rica COS (1964), CTC (1984 W)
CRO [೪೯]   Croatia
CUB [೫೦]   Cuba
CYP [೫೧]   Cyprus
CZE [೫೨]   Czech Republic

Dಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
DEN [೫೩]   Denmark DAN (1960 S, 1968 W), DIN (1968 S)
DJI [೫೪]   Djibouti
DMA [೫೫]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias DMA at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias DMA]]
DOM [೫೬] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias DOM|22x20px|border|alt=|link=]] Dominican Republic

Eಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
ECU [೫೭]   Ecuador
EGY [೫೮]   Egypt RAU (1960, 1968), UAR (1964)
ERI [೫೯]   Eritrea
ESA [೬೦]   El Salvador SAL (1964–1976)
ESP [೬೧]   Spain SPA (1956–1964, 1968 W)
EST [೬೨]   Estonia
ETH [೬೩]   Ethiopia ETI (1960, 1968)

Fಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
FIJ [೬೪]   Fiji FIG (1960)
FIN [೬೫]   Finland
FRA [೬೬]   France
FSM [೬೭]   Federated States of Micronesia

Gಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
GAB [೬೮]   Gabon
GAM [೬೯]   Gambia
GBR [೭೦] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias GBR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias GBR at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias GBR]] GRB (1956 W–1960), GBI (1964)
GBS [೭೧] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias GBS|22x20px|border|alt=|link=]] Guinea-Bissau
GEO [೭೨]   Georgia
GEQ [೭೩]   Equatorial Guinea
GER [೭೪]   Germany ALL (1968 W), ALE (1968 S), FRG (1980–1988)
GHA [೭೫]   Ghana
GRE [೭೬]   Greece
GRN [೭೭]   Grenada
GUA [೭೮]   Guatemala GUT (1964)
GUI [೭೯]   Guinea
GUM [೮೦]   Guam
GUY [೮೧]   Guyana GUA (1960), GUI (1964)

Hಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
HAI [೮೨]   Haiti
HKG [೮೩]   Hong Kong HOK (1960–1968)
HON [೮೪] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias HON|22x20px|border|alt=|link=]] Honduras
HUN [೮೫]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias HUN at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias HUN]] UNG (1956 W, 1960 S)

Iಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
INA [೮೬] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias INA|22x20px|border|alt=|link=]] Indonesia INS (1960)
IND [೮೭]   ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ
IRI [೮೮]   Iran IRN (1956–1988), IRA (1968 W)
IRL [೮೯]   Ireland
IRQ [೯೦]   Iraq IRK (1960, 1968)
ISL [೯೧]   Iceland ICE (1960 W, 1964 S)
ISR [೯೨]   Israel
ISV [೯೩]   Virgin Islands
ITA [೯೪]   Italy
IVB [೯೫]   British Virgin Islands

Jಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
JAM [೯೬]   Jamaica
JOR [೯೭]   Jordan
JPN [೯೮]   Japan GIA (1956 W, 1960 S), JAP (1960 W)

Kಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
KAZ [೯೯]   Kazakhstan
KEN [೧೦೦]   Kenya
KGZ [೧೦೧] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias KGZ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias KGZ at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias KGZ]]
KIR [೧೦೨]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias KIR at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias KIR]]
KOR [೧೦೩] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias KOR|22x20px|border|alt=|link=]] South Korea COR (1956 W, 1960 S, 1968 S, 1972 S)
KSA [೧೦೪]   Saudi Arabia ARS (1968–1976), SAU (1980–1984)
KUW [೧೦೫]   Kuwait

Lಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
LAO [೧೦೬]   Laos
LAT [೧೦೭]   Latvia
LBA [೧೦೮]   Libya LYA (1964), LBY (1968 W)
LBR [೧೦೯]   Liberia
LCA [೧೧೦]   Saint Lucia
LES [೧೧೧]   Lesotho
LIB [೧೧೨]   Lebanon LEB (1960 W, 1964 S)
LIE [೧೧೩]   Liechtenstein LIC (1956 W, 1964 S, 1968 W)
LTU [೧೧೪]   Lithuania LIT (1992 W)
LUX [೧೧೫]   Luxembourg

Mಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
MAD [೧೧೬]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MAD at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MAD]] MAG (1964)
MAR [೧೧೭]   Morocco MRC (1964)
MAS [೧೧೮]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MAS at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MAS]] MAL (1964–1988)
MAW [೧೧೯] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias MAW|22x20px|border|alt=|link=]] Malawi
MDA [೧೨೦]   Moldova MLD (1994)
MDV [೧೨೧]   Maldives
MEX [೧೨೨]   Mexico
MGL [೧೨೩]   Mongolia MON (1968 W)
MHL [೧೨೪]   Marshall Islands
MKD [೧೨೫]   Macedonia
MLI [೧೨೬]   Mali
MLT [೧೨೭]   Malta MAT (1960–1964)
MNE [೧೨೮]   Montenegro
MON [೧೨೯]   Monaco
MOZ [೧೩೦]   Mozambique
MRI [೧೩೧]   Mauritius
MTN [೧೩೨]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MTN at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MTN]]
MYA [೧೩೩]   Myanmar BIR (1960, 1968–1988), BUR (1964)

Nಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
NAM [೧೩೪]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias NAM at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias NAM]]
NCA [೧೩೫] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias NCA|22x20px|border|alt=|link=]] Nicaragua NCG (1964), NIC (1968)
NED [೧೩೬]   Netherlands OLA (1956 W), NET (1960 W), PBA (1960 S), NLD (1964 S), HOL (1968–1988)
NEP [೧೩೭]   Nepal
NGR [೧೩೮]   Nigeria NGA (1964)
NIG [೧೩೯]   Niger NGR (1964)
NOR [೧೪೦]   Norway
NRU [೧೪೧]   Nauru
NZL [೧೪೨]   New Zealand NZE (1960, 1968 W)

Oಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
OMA [೧೪೩]   Oman

Pಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
PAK [೧೪೪]   Pakistan
PAN [೧೪೫]   Panama
PAR [೧೪೬]   Paraguay
PER [೧೪೭]   Peru
PHI [೧೪೮]   Philippines FIL (1960, 1968)
PLE [೧೪೯]   Palestine
PLW [೧೫೦]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias PLW at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias PLW]]
PNG [೧೫೧] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias PNG|22x20px|border|alt=|link=]] Papua New Guinea NGY (1976–1980), NGU (1984–1988)
POL [೧೫೨]   Poland
POR [೧೫೩]   Portugal
PRK [೧೫೪]   North Korea NKO (1964 S, 1968 W), CDN (1968)
PUR [೧೫೫]   Puerto Rico PRI (1960), PRO (1968)

Qಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
QAT [೧೫೬]   Qatar

Rಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
ROU [೧೫೭]   Romania ROM (1956–1960, 1972–2006), RUM (1964–1968)
RSA [೧೫೮]   South Africa SAF (1960–1972)
RUS [೧೫೯]   Russia
RWA [೧೬೦]   Rwanda

Sಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
SAM [೧೬೧]   Samoa
SEN [೧೬೨]   Senegal SGL (1964)
SEY [೧೬೩]   Seychelles
SIN [೧೬೪]   Singapore
SKN [೧೬೫]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias SKN at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias SKN]]
SLE [೧೬೬] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias SLE|22x20px|border|alt=|link=]] Sierra Leone SLA (1968)
SLO [೧೬೭]   Slovenia
SMR [೧೬೮]   San Marino SMA (1960–1964)
SOL [೧೬೯]   Solomon Islands
SOM [೧೭೦]   Somalia
SRB [೧೭೧]   Serbia
SRI [೧೭೨]   Sri Lanka CEY (1960–1972)
STP [೧೭೩]   São Tomé and Príncipe
SUD [೧೭೪]   Sudan
SUI [೧೭೫]   Switzerland SVI (1956 W, 1960 S), SWI (1960 W, 1964 S)
SUR [೧೭೬]   Suriname
SVK [೧೭೭]   Slovakia
SWE [೧೭೮]   Sweden SVE (1956 W, 1960 S), SUE (1968 S)
SWZ [೧೭೯]   Swaziland
SYR [೧೮೦]   Syria RAU (1960), SIR (1968)

Tಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
TAN [೧೮೧]   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias TAN at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias TAN]]
TGA [೧೮೨]   Tonga TON (1984)
THA [೧೮೩]   Thailand TAI (1960, 1968)
TJK [೧೮೪]   Tajikistan
TKM [೧೮೫]   Turkmenistan
TLS [೧೮೬]   Timor-Leste
TOG [೧೮೭]   Togo
TPE [೧೮೮]   Chinese Taipei[೧] RCF (1960), TWN (1964–1968), ROC (1972–1976)
TRI [೧೮೯]   Trinidad and Tobago TRT (1964–1968)
TUN [೧೯೦]   Tunisia
TUR [೧೯೧]   Turkey
TUV [೧೯೨]   Tuvalu

Uಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
UAE [೧೯೩]   United Arab Emirates
UGA [೧೯೪]   Uganda
UKR [೧೯೫]   Ukraine
URU [೧೯೬] [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias URU|22x20px|border|alt=|link=]] Uruguay URG (1968)
USA [೧೯೭]   United States SUA (1960 S), EUA (1968 S)
UZB [೧೯೮]   Uzbekistan

Vಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
VAN [೧೯೯]   Vanuatu
VEN [೨೦೦]   Venezuela
VIE [೨೦೧]   Vietnam VET (1964), VNM (1968–1976)
VIN [೨೦೨]   Saint Vincent and the Grenadines

Yಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
YEM [೨೦೩]   Yemen

Zಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ # ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
ZAM [೨೦೪]   Zambia NRH (1964)
ZIM [೨೦೫]   Zimbabwe RHO (1960–1972)

Historic NOCs and teamsಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್s still in useಸಂಪಾದಿಸಿ

Twelve historical NOCs or teams have ಕೋಡ್s that are still used in the IOC results database[೨] to refer to past medal winners from these teams.

ಕೋಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ/Team ಇತರೆ ಕೋಡ್ ಗಳು
ANZ   Australasia
BOH   Bohemia
BWI   British West Indies ANT (1960, 1968), WID (1964)
EUA   United Team of Germany GER (1956–1964)
EUN   Unified Team
FRG   West Germany ALL (1968 W), ALE (1968 S), GER (1972–1976)
GDR   East Germany ADE (1968)
SCG   Serbia and Montenegro YUG (1996 S-2002 W)
TCH [[Image:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country flag IOC alias TCH|22x20px|border|alt=|link=]] Czechoslovakia CSL (1956 W), CZE (1960 W), CSV (1960 S), CZS (1964 S), CHE (1968 S)
URS   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias URS at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias URS]] SOV (1968 W)
YUG   Yugoslavia JUG (1956–1960, 1968 W), YUS (1964 S)
ZZX   Mixed teams

Obsolete ಕೋಡ್sಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೋಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ (NOC) Years Notes
BIR   Burma 1948–1988 ಈಗ   Myanmar (MYA)
CEY   Ceylon 1948–1972 ಈಗ   Sri Lanka (SRI)
DAH   Dahomey 1964–1976 ಈಗ   Benin (BEN)
HBR   British Honduras 1968–1972 ಈಗ   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias BIZ at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias BIZ]] (BIZ)
KHM   Khmer Republic 1972–1976 ಈಗ   Cambodia (CAM)
MAL   Malaya 1956–1960 Competed independently prior to the formation of Malaysia in 1963.
ಈಗ   [[ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MAS at the Olympics|ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country IOC alias MAS]] (MAS)
  North Borneo 1956
NRH   Northern Rhodesia 1964 ಈಗ   Zambia (ZAM)
RAU   United Arab Republic 1960 ಈಗ   Egypt (EGY)
and   Syria (SYR)
RHO   Rhodesia 1960–1972 ಈಗ   Zimbabwe (ZIM)
ROC   Republic of China 1932–1976 ಈಗ   Chinese Taipei (TPE)
UAR   United Arab Republic 1964 ಈಗ   Egypt (EGY)
VOL   Upper Volta 1972–1984 ಈಗ   Burkina Faso (BUR)
YAR   North Yemen 1984–1988 Competed independently prior to Yemenite unification in 1990.
ಈಗ   Yemen (YEM)
YMD   South Yemen 1988
ZAI   Zaire 1972–1996 ಈಗ   DR Congo (COD)
  British Guiana 1948–1964 ಈಗ   Guyana (GUY)
  Gold Coast 1952 ಈಗ   Ghana (GHA)
  Saar 1952 Competed independently prior to rejoining West Germany in 1957.

Two other significant code changes have occurred, both because of a change in the nation's designation as used by the IOC:

  • HOL was changed to NED for the Netherlands for the 1992 Games, reflecting the change in designation from Holland.
  • IRN was changed to IRI for Iran for the 1992 Games, reflecting the change in designation to Islamic Republic of Iran.

Special codesಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ANZ is now used in the IOC's medal database[೨] to identify the team from Australasia, composed of athletes from both Australia and New Zealand for the 1908 and 1912 Games. By 1920, both nations competed separately.
  • EUA is now used in the IOC's medal database[೨] to identify the Unified Team of Germany, composed of athletes representing the NOCs of both East Germany and West Germany for the 1956–1964 Games. At the time, the team was simply known as Germany in the official reports for those six Games.
  • EUN was used in 1992 (both Summer and Winter Games) for the Unified Team, composed of athletes from most of the ex-republics of the Soviet Union. Only the Baltic states were able to compete as independent teams in 1992; the other twelve new nations competed independently for the first time in 1994 and/or 1996.
  • IOP was used for Independent Olympic Participants in 1992, a designation used for athletes from Yugoslavia who could not compete as a team due to United Nations sanctions.
  • IOA was used for Individual Olympic Athletes in 2000, a designation used for athletes from Timor-Leste prior to the formation of its NOC.
  • ZZX is used to identify medals won by mixed teams of athletes from multiple nations (such as the combination of France and Great Britain, for example), a situation that happened several times in the Games of 1896, 1900, and 1904.

See alsoಸಂಪಾದಿಸಿ

Referencesಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Official name given to the Republic of China for Olympic competition
  2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ "Olympic Medal Winners". Interರಾಷ್ಟ್ರal Olympic Committee. Retrieved 2008-02-08.