ನಡಪಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತಿನಿ೦ದ ಅಲ೦ಕೃತಗೊ೦ಡ ಆಭೂಷಣ, ಇದನ್ನು ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಒಡ್ಯಾನ&oldid=1047708" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ