ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ
(ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಸುನಿಲ್ ರಾವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ, ರಮ್ಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪ್ರೇಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಕ್ಸ್‌‍ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ.ಇದೊಂದು ಚುಟುಕು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುರಿತ ಬರಹ. ಈ ಬರಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ.