ಇಕ್ಷ್ವಾಕು (ಸಂಸ್ಕೃತಇಕ್ಷು ಪದದಿಂದ ಇದರರ್ಥ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು) ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ಹತ್ತು ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಇವನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ (ಸೂರ್ಯ ವಂಶ) ಮತ್ತು ಕೋಸಲದ ಮೊದಲ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಇವನಿಗೆ ನೂರು ಪುತ್ರರಿದ್ದರು,[೧] ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಕುಕ್ಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ, ನಿಮಿಯು ವಿದೇಹ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.[೨]

ಇಕ್ಷ್ವಾಕು
Information
ಕುಟುಂಬಸಂವದ್‍ಪಥ (ತಂದೆ)
ವಲ್ಸಿತಾ (ತಾಯಿ)
ಪ್ರಸ್ಥ್ ದೇವ್ (ಸಹೋದರ)

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. John Garrett (1975). A Classical Dictionary of India. New Delhi: Atlantic Publishers & Distri. p. 259. GGKEY:YTLNG1DG7JN. Retrieved 15 September 2017.
  2. Subodh Kapoor (2004). A Dictionary of Hinduism: Including Its Mythology, Religion, History, Literature, and Pantheon. New Delhi: Cosmo Publications. p. 171. ISBN 978-81-7755-874-6. Retrieved 15 September 2017.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ