ಇಂದಿನ ಭಾರತ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಇಂದಿನ ಭಾರತ
ಇಂದಿನ ಭಾರತ
ನಿರ್ದೇಶನಟಿ.ಕೃಷ್ಣ
ನಿರ್ಮಾಪಕಪ್ರಗತಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶಂಕರನಾಗ್ ಅಂಬಿಕ ಶಕ್ತಿಪ್ರಸಾದ್, ದಿನೇಶ್
ಸಂಗೀತಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪ್ರಗತಿ ಎಂಟರ್‍ಪ್ರೈಸಸ್