ಆರು

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆರು ಸಂಖ್ಯೆ ೬ (6).ಇದು ೫ ಮತ್ತು ೭ ರ ನಡುವಿನ ಅಂಕೆ.

6
ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆರು&oldid=1136706" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ