ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ.ಸುಮಾರು ೮೩೮೦ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೩೬,೭೧,೯೯೯. ಸಾಂದ್ರತೆ: ೪೩೮ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ. ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕೇವಲ ೮೯೪.ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ.೭೧.೬೮ ಶೇಕಡಾ.

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ವಾರ್ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ - ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಹಿಂದೆ "ಮತ್ಸ್ಯ ನಾಗರ್", ಅಂದರೆ "ಮೀನುಗಳು ನಗರ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವತಿ ಮಚ್ಚೇರಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಹಿಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಮು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಫ್ಘನ್ನರು ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ 22 ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿತ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಸಂಪಾದಿಸಿ