ಅಮೆಡಿಯೋ ಅವೊಗಾಡ್ರೋ

ಅಮೆಡಿಯೋ ಅವೊಗಾಡ್ರೋ (1776-1856)ಇಟೆಲಿವಿಜ್ಞಾನಿ.ಇವನು ೧೮೧೧ ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವೊಗಾಡ್ರೋ ನಿಯಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನು. ಈ ಸಿದ್ದಾಂತವು 'ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಲಗಳು ಸಮಾನ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ'ಎಂದಾಗಿದೆ.ಇವನು ಪರಮಾಣು ಹಾಗೂ ಅಣುವಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದನು.ಇದರಿಂದ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪರಮಾಣು ತೂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಇವನು ಅಗಸ್ಟ್ ೯,೧೭೭೧ ರಲ್ಲಿ ಇಟೆಲಿಯ ಟುರಿನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು.೧೮೨೦ ರಲ್ಲಿ ಟುರಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇರಿದನು.ಜುಲೈ ೯,೧೮೫೬ರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದನು.

ಅಮೆಡಿಯೋ ಅವೊಗಾಡ್ರೋ
Avogadro Amedeo.jpg
ಜನನಆಗಸ್ಟ್ 9, 1776
ಟುರಿನ್
ಮರಣಜುಲೈ 9, 1856
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಇಟೆಲಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳುರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಟುರಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಅವೊಗಾಡ್ರೋ ನಿಯಮ
ಅವೊಗಾಡ್ರೋ ಸಂಖ್ಯೆ
Mémoire sur les chaleurs spécifiques