ಇದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅನ್ವೇಷಣ&oldid=863801" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ