ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಗ್ನಿ-೧ ಅಗ್ನಿ-೨ ಅಗ್ನಿ-೩ ಅಗ್ನಿ-೪ ಅಗ್ನಿ-೫ ಪೃಥ್ವಿ-೧ ಪೃಥ್ವಿ-೨ ದೂರಗಾಮಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು: ಕಿರುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು : ಸಾಗರಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ

Agni-I/Agni-II/Agni-III/Agni-V
Agni-II missile.jpg
Agni-II MRBM (Medium range ballistic missiles)
ನಮೂನೆ Medium Range Ballistic Missile (Agni-I)
Intermediate Range Ballistic Missile (Agni-II, Agni-III)
Intercontinental Ballistic Missile (Agni-V)
ಮೂಲ ಸ್ಥಳ India
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಇತಿಹಾಸ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ (Tests) 04/11/99, 01/17/01 and 08/29/04
ನಿರ್ಮಾಣ ಇತಿಹಾಸ
ನಿರ್ಮಾರ್ತೃ Defence Research and Development Organisation (DRDO), Bharat Dynamics Limited (BDL)
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ Rs 250-350 million (INR) or $ 5.6-7.9 million (USD)
ವಿವರಗಳು
ಭಾರ 12,000 kg (Agni-I)
16,000 kg (Agni-II)
ಉದ್ದ 15 m (Agni-I)
20 m (Agni-II)
16 m (Agni-III)
ವ್ಯಾಸ 1.0 m (Agni-I, Agni-II)
2.0 m (Agni-III)

ಸಿಡಿತಲೆ Strategic nuclear (15 KT to 250 KT), conventional HE-unitary, penetration, sub-munitions, incendiary or fuel air explosives

ಎಂಜಿನ್ Single Stage (Agni-I)
Two-and-half-stage (Agni-II)
Two stage (Agni-III) solid propellant engine
ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ 700 km (Agni-I)
2500 km (Agni-II)
3500 km (Agni-III)
5000-6000 km (Agni-V)
ಉಡ್ಡಯನದ ಎತ್ತರ > 90 km
ವೇಗ 5-6 km/s (Agni-II)
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ
Ring Laser Gyro- INS (Inertial Navigation System), optionally augmented by GPS terminal guidance with possible radar scene correlation
ಉಡ್ಡಯನ ನೌಕೆ 8 x 8 Tatra TELAR (Transporter erector launcher) Rail Mobile Launcher
ಕ್ಷಿಪಣಿ : ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಚಿಮ್ಮಿದ ವಸ್ತು ಯಾ ಚಿಮ್ಮಿದ ಅಸ್ತ್ರ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಗ್ನಿ-೩&oldid=1163006" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ