ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ - ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ ಕೋಡ್

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ICAO (ಐಸಿಎಒ) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಹ್ನೆಯು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ . ಇದು ಪ್ರತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಐಸಿಎಒ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 7910: ಸ್ಥಳ ಸೂಚಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ICAO ಧ್ವಜ

ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರದೇಶ
VA ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ
VE ಪೂರ್ವ ಭಾರತ
VI ಉತ್ತರ ಭಾರತ
VO ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ
 
ಐಸಿಎಒ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಕ್ಷೆ
 
ಐಸಿಎಒ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೋಡ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ನಕ್ಷೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೊನೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ

ಬಾಹ್ಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ