೨೦೦೯

ಗ್ರಿಗೊರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಷ

೨೦೦೯ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತಶಕದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ. ಇದು ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ೨೦೦೦ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನನ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೨೦೦೯&oldid=319130" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ