ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಜ್ಞಾನಪೀಠ - ಸಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲುಗು

ಜನನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೮೮&oldid=527028" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ