ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನನ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಧನ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೩೭&oldid=316866" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ