ಸಾವಿರ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ
(೧೦೦೦ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೦೦ (1000)

೧೦೦೦
1000
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾವಿರ&oldid=640082" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ