ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು

ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು
ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು
ನಿರ್ದೇಶನಬಸವರಾಜ ಕೆಸ್ತೂರ, ಭಾರದ್ವಜ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಎನ್.ಡಿ.ರಮೇಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜೇಶ್ ಉದಯಚಂದ್ರಿಕ
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಟಿ.ಎಲ್ಲಪ್ಪ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆತ್ರಿವೇಣಿ ಫಿಲಂಸ್