ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ
Spot-billed Pelican (Pelecanus philippensis) with nesting material W IMG 2806.jpg
Conservation status
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: Animalia
ವಂಶ: Chordata
ವರ್ಗ: Aves
ಗಣ: Pelecaniformes
ಕುಟುಂಬ: Pelecanidae
ಕುಲ: Pelecanus
ಪ್ರಭೇದ: P. philippensis
ದ್ವಿಪದ ಹೆಸರು
Pelecanus philippensis
Gmelin, 1789
  1. BirdLife International (2008). Pelecanus philippensis. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 10 Dec 2009.