ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶನಶಾಂತಾರಾಮ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಶಾಂತಾರಾಂ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶಿವರಂಜನ್ ದೇವಿಕರಾಣಿ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಶ್ವಿನಿ
ಸಂಗೀತಗುರು
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಅಶೋಕ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೯
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ಟ್ಸ್