ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕಶಶಿರೇಖ
ಸಂಗೀತವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆನವನಿಧಿ ಫಿಲಂಸ್