ಹುಟ್ಟು (ತೊಳೆ, ಜಲ್ಲೆ) ಜಲವಾಹಿತ ಸಂಚಾಲನೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಹುಟ್ಟುಗಳು ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟುಗಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಹುಟ್ಟುಗಳು

ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಧಾರ ಗೂಟ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟು ನೌಕೆಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹುಟ್ಟು ತಿರುಗಣೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಾಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹುಟ್ಟಿನ ಗಿಡ್ಡನೆಯ ಭಾಗ ನೌಕೆಯ ಒಳಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದನೆಯ ಭಾಗವು ನೌಕೆಯ ಹೊರಗಿರುವಂತೆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಆಧಾರ ಗೂಟ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವವನು ಹುಟ್ಟಿನ ಗಿಡ್ಡನೆಯ ಕೊನೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಕೊನೆಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವವನು ಸಣ್ಣ ದೂರದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಸಮವಾಗಿಸಬೇಕು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. "2011 FISA Rule Book". FISA. p. 53. Retrieved 19 January 2013.
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹುಟ್ಟು&oldid=971279" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ