ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶೋವಾ(昭和天皇 Shōwa-tennō, ಏಪ್ರಿಲ್೨೯ ೧೯೦೧ – ಜನವರಿ ೭, ೧೯೮೯) ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನಿನ ೧೨೪ನೇಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ೧೯೨೬ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯಗಾಲ ಜನೆವರಿ ೭ ೧೯೮೯ರ ವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು. ಶೋವಾ ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಜೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಅಕಿಹಿಟೋ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಜಪಾನಿನ ಹೊರಗೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರು ಹಿರೋಹಿಟೊವಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೋವಾ (裕仁) ಎಂಬ ಅವರ ಮರಣೋತ್ತರ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಸಂಭೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೋವಾ ಪದವು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರೋಹಿಟೊ ಪದವು ದಯಾನಿಧಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹಿರೋಹಿಟೊ

ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜಪಾನವೂ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು - ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ, ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇಯ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಶನ್ಸ್ ನ ನಾಲ್ಕನೇಯ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಜಪಾನೀಯ ರಾಜ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಜಪಾನಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಜಪಾನಿನ ಮಿಲಿಟರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಜಪಾನಿನ ಯುದ್ಧ ಶರಣಾಗತಿಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಲುವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಉಳಿದಿದೆ. ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುದ್ಧೋತ್ತರ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅಂತ್ಯಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ ವಿಶ್ವದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
ಹಿರೋಹಿಟೊ ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ
 
೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತೈಶೋರವರ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು: ಹಿರೋಹಿಟೊ, ತಕಾಹಿಟೊ, ನೋಬುಹಿಟೊ ಮತ್ತು ಯಸುಹಿಟೊ

ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೈಜಿಯವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೋದ ಔಯಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವರಾಜ ಯೊಶಿಹಿಟೊ(ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ ತೈಶೋ) ಮತ್ತು ಯುವರಾಣಿ ಸಡಾಕೊ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು.   ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಿರುದು ಯುವರಾಜ ಮಿಚಿ ಎಂದಿತ್ತು. ಜನನದ ೭೦ನೇಯ ದಿನದ ತರುವಾಯ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕವಾಮುರಾ ಸುಮಿಯೋಶಿಯವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೊಮ್ಮಗಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಹಿರೋಹಿಟೊ ಅವರ ಮೂರನೇಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕವಾಮುರಾರವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅವರು ಔಯಮ ಅರಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು[೩]. ೧೯೦೮ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಕುಶುಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

 
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹಿರೋಹಿಟೊ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಜಾರ್ಜ್, ೧೯೨೧

ಜುಲೈ ೩೦, ೧೯೧೨ರಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೈಜಿ,ಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ   ಹಿರೋಹಿಟೊರವರ ತಂದೆ, ಯೊಶಿಹಿಟೊ ಸಿಂಹಾಸನವೆರಿದರು ಮತ್ತು ಹಿರೋಹಿಟೊ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದರು. ೧೯೧೪ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಡ್ತಿಹೊಂದಿ ಸೇನೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉಪ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಎರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಮೇಲೆ ೧೯೧೬ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆದರು. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ ೨, ೧೯೧೬ರಂದು ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುವರಾಜ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸ್ಲಟ್ಟರು; ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಮಾರಂಭದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹಿರೋಹಿಟೊರವರ ಅಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು:

 
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹಿರೊಹಿಟೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ನಾಗಾಕೊ, ೧೯೨೪

ಯುವರಾಜ ಹಿರೊಹಿಟೊರು ಜನವರಿ ೨೬, ೧೯೨೪ ರಂದು ತಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಯುವರಾಣಿ ಕುನಿಯೊಶಿ ಕುನಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ನಾಗಾಕೊ ಕುನಿ(ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಕೋಜುನ್) ಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನಗಳಿದ್ದವು. (ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ)

ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಾದ ಕಜುಕೊ, ಅಟ್ಸುಕೊ ಮತ್ತು ತಕಾಕೊ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಶಿಗೆಕೊ ಕೂಡ ರಾಜಾವಾಸ ತೊರೆದರು.

ಆರಂಭಿಕ ಆಳ್ವಿಕೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ  ಹಿರೊಹಿಟೊ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾರೊಹಣದ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸೊಕುತೈ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ.
 
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಿರೊಹಿಟೊ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಜನೆವರಿ ೯, ೧೯೩೨ರಂದು, ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಕುರಾಡಮೊನ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಲೀ ಬಾಂಗ್ ಚಾಂಗ್, ಎಸೆದ ಕೈ ಗ್ರೆನೇಡ್ ನಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾಗುವದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಾರಾದರು.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ