ಹಿಡಂಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶ

ಹಿಡಂಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶ
ಹಿಡಂಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶ
ನಿರ್ದೇಶನರಾಜು ಹೊಸಕೋಟೆ
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಜು ಹೊಸಕೆರೆ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಾನಂದ್ ಜಯ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್
ಸಂಗೀತಪದ್ಮಾ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ವಿ.ರಮಣಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಮಧುರ ಕಾಳಿ ಫಿಲಂಸ್