ಹಗೆತನವು (ದ್ವೇಷ, ವೈರ) ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಗೆತನವು ವೈರತ್ವ, ಕೋಪ, ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗುಂಪುಗಳು, ಘಟಕಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಗೊಳ್ಳಬಹುದು.[೧]

ಹಗೆತನವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಕೋಪ, ಜುಗುಪ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುತ್ವದ ಮೂಲದತ್ತ ಒಲವಿನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿ, ಹಗೆತನವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.[೨] ಅದು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆ - 'ನಾನು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ' ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು 'ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ'.[೩]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. Reber, A.S., & Reber, E. (2002). The Penguin dictionary of psychology. New York: Penguin Books.
 2. Y Ito ed., Encyclopedia of Emotion (2010) p. 302
 3. S Kucuk, Brand Hate (2016) p. 12-3

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • The Psychology of Hate by Robert Sternberg (Ed.)
 • Hatred: The Psychological Descent into Violence by Willard Gaylin
 • Why We Hate by Jack Levin
 • The Psychology of Good and Evil: Why Children, Adults, and Groups Help and Harm Others by Ervin Staub
 • Prisoners of Hate: The Cognitive Basis of Anger, Hostility, and Violence by Aaron T. Beck
 • Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing by James Waller
 • Ethnolinguistics and Cultural Concepts: truth, love, hate & war, by James W. Underhill, Cambridge: Cambridge University Press.
 • "Hatred as an Attitude", by Thomas Brudholm (in Philosophical Papers 39, 2010).
 • The Globalisation of Hate, (eds.) Jennifer Schweppe and Mark Walters, Oxford: Oxford University Press.
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹಗೆತನ&oldid=949583" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ