ಸೇಡಿನ ಕಿಡಿ
ಸೇಡಿನ ಕಿಡಿ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಕೃಷನ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕೆ.ಎಸ್.ಜಗನ್ನಾಥ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್ ಜಯಂತಿ ಸುದರ್ಶನ್
ಸಂಗೀತಎಂ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಡಿ.ವಿ.ರಾಜಾರಾಂ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕಲಾಜ್ಯೋತಿ