ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವು ಮಾನವ ಶರೀರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಹಾರ, ವಸ್ತುಗಳು, ಇರುಜಾಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಮಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಸ್ಥಿರಕಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಕಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ. ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಪಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳಕಾರಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲಾಗದ ವಾಸನೆಗಳಿರುವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ವನಿಲಿನ್ ಅಥವಾ ಕೂಮರಿನ್ ಅಂತಹ ಪರಿಮಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಹಳೆಯ ಪರಮಾಣುಕಾರಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬಾಟಲಿ

ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ತಪ್ಪುತ್ತಿ. ಇವಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದವಳು.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರುವಾಯಿತು.೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಅಲ್-ಕಿಂದಿ 'ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಅಫ಼್ ಪರ್ಫ಼್ಯುಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಶನ್'ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದನು