ಸಾಕಿದ ಸರ್ಪ
ಸಾಕಿದ ಸರ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶನವೈ. ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು
ನಿರ್ಮಾಪಕಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ
ಸಂಗೀತಗುಣಸಿಂಗ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಟಿ.ಎಲ್ಲಪ್ಪ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪