ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಲಿಂಗಕಾಮ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್: Homosexuality ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಆ್ಯಲಿಟಿ] ಎನ್ನುವುದು ಸಮ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಸಮ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. [೧]

India Lesbian Gay Bisexual Transgender flag.jpg
ಚಿತ್ರ: ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು (ಎಡಗಡೆಯ) ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು (ಬಲಗಡೆಯ) ಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಚಿನ್ಹೆ.

ಸಮಲೈಂಗಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸಮ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 'ಸಮಲೈಂಗಿ' ಅಥವಾ 'ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ' (Homosexual ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಅಲ್) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. [೨] ಸಮಲೈಂಗಿಯು ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಪುರುಷ ಸಮಲೈಂಗಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಗೇ' (gay) ಎಂತಲೂ [೩] ಹಾಗು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಲೈಂಗಿಯನ್ನು 'ಲೆಸ಼್^ಬಿಅನ್' (lesbian) ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. [೪] ಆದಾಗ್ಯೂ 'ಗೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪುರುಷ ಸಮಲೈಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಲೈಂಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರಿತ್ರೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಏಷ್ಯಾ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೋಟಸಂಪಾದಿಸಿ

 
Pew Global Attitudes Project 2013: "Which one of these comes closer to your opinion, number 1 or number 2?: #1 – Homosexuality should be accepted by society, #2 – Homosexuality should not be accepted by society". Percentage of responders who were in favor of #1:
  81–90%
  71–80%
  61–70%
  51–60%
  41–50%
  31–40%
  21–30%
  11–20%
  1–10%
  No data

ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮನೋಭಾವವು ಇಂದು ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಲೈಂಗಿಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಹಾಗು ಅಪವಾದಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕಗಳು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮನೋಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ (Pew Research Center) ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತೀಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಮ್ಮತಿಯಿದ್ದು, ಸಮಲೈಂಗಿಗಳ ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಮ್ಮತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

 
ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ
  ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  ಒಂದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ
  ಒಂದೇ ಲೈಂಗಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ
ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ
  ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
  ಜೈಲು
  ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ
  ಮರಣದಂಡನೆ

ಅಪವಾದಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಿಜವೇ?

ಇಲ್ಲ. ಏಕೇಂದರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು, ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವು ಸಹಃ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ (ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು ಎಂದರ್ಥ) ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವೇ ಹೊರತು ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಂತು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವರ್ತನೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರದೆ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವರ್ತನೆಯು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಲು ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವುಗಳ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾವು ಎಣೆಸಿರುವಾಗ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಷ್ಟೆ ಆಗಿದೆ.

ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವರ್ತನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
Two male mallards, Anas platyrhynchos

ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವರ್ತನೆಯು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ವರ್ತನೆಯು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪ್ರಣಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಯ ಚೇಷ್ಟೆ, ಜೋಡಿಗಳ ಬಂಧ, ಪೋಷಣಾಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ Bruce Bagemihl ಎಂಬುವವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ೧೫೦೦ ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಾಖಲೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Male lions mating

ಕಾರಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲ ಜೈವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಾಗು ಪರಿಸರದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. [೫] ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಕೆಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಆ್ಯಲಿಟಿ'ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ ೧) ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಆ್ಯಲಿಟಿ'ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ www.oxforddictionaries.com/definition/english/homosexuality, ೨) ಮ್ಯಾರಿಅಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಆ್ಯಲಿಟಿ'ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ i.word.com/idictionary/homosexuality.
  2. ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೊಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಅಲ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ : ೧) ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಹೊಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಅಲ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ www.oxforddictionaries.com/definition/english/homosexual, ೨) ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಹೊಮೋಸೆಕ್ಸ್ಯುಅಲ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ dictionary.cambridge.org/dictionary/british/homosexual.
  3. ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ : ೧) ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಗೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ www.oxforddictionaries.com/definition/english/gay, ೨) ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಗೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ dictionary.cambridge.org/dictionary/british/gay.
  4. ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ 'ಲೆಸ಼್^ಬಿಅನ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ : ೧) ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಲೆಸ಼್^ಬಿಅನ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತ ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ www.oxforddictionaries.com/definition/english/lesbian, ೨) ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ಲೆಸ಼್^ಬಿಅನ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತ ಅರ್ಥೈಸಿರುವಂತೆ dictionary.cambridge.org/dictionary/british/lesbian.
  5. ಅಮೆರಿಕದ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆwww.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx