ಸಂತೋಷ್ ನೋಟಗಾರ್


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೆಶನ್ ವಿಭಾಗ, ಸಂತ ಅಲೊಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಮಂಗಳೂರು.

Santhosh Notagar 1

ಹವ್ಯಾಸಗಳು

  • ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್
  • ಅನಿಮೇಶನ್
  • ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್