ಸತ್ಯ ಇನ್ ಲವ್
ಸತ್ಯ ಇನ್ ಲವ್
ನಿರ್ದೇಶನರಾಘವ್ ಲೋಕಿ ಮರಸೂರು
ನಿರ್ಮಾಪಕಟಿ.ಎನ್.ರಮೇಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್
ಸಂಗೀತಗುರುಕಿರಣ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎಂ.ಆರ್.ಸೀನು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೨೮.೦೩.೨೦೦೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಅನನ್ಯ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಸೋನು ನಿಗಮ್
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗುರುಕಿರಣ್ ರವರ ೫೦ನೇ ಚಿತ್ರ