ಶ್ರುತಿ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಶ್ರುತಿ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶ್ರುತಿ&oldid=371081" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ