ಶಿಲಾಯುಗದ ಸುಂದರಿಯರು (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಶಿಲಾಯುಗದ ಸುಂದರಿಯರು (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಶಿಲಾಯುಗದ ಸುಂದರಿಯರು
ನಿರ್ದೇಶನಜಿ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಪ್ರಭಾಕರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್