ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುಟಗಳು

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೦೨:೩೭, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. Digital object identifier‏‎ (೯೨೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 2. Taxonomy (biology)‏‎ (೭೦೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 3. ವರ್ಗ:Orphaned articles from ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯‏‎ (೬೧೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 4. Time zone‏‎ (೫೨೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 5. ವರ್ಗ:CS1 maint: multiple names: authors list‏‎ (೫೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 6. As of ೨೦೧೨‏‎ (೪೮೭ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 7. Binomial nomenclature‏‎ (೪೬೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 8. PubMed Identifier‏‎ (೪೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 9. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Link rot‏‎ (೪೩೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox aqueduct‏‎ (೩೮೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox convention center‏‎ (೩೮೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox desalination plant‏‎ (೩೮೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox factory‏‎ (೩೮೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox mill building‏‎ (೩೮೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox prison‏‎ (೩೮೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox pyramid‏‎ (೩೮೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 17. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Citing sources‏‎ (೩೫೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 18. India‏‎ (೩೪೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Russian inhabited locality‏‎ (೩೪೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 20. ವರ್ಗ:CS1 maint: unrecognized language‏‎ (೩೪೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox holocaust event‏‎ (೩೪೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox street‏‎ (೩೪೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox urban feature‏‎ (೩೪೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox WorldScouting‏‎ (೩೪೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Australian road‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Egyptian tomb‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Icelandic municipality‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Manchester Metrolink station‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox New York City Subway station‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox New Zealand suburbs‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Scottish island‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Shinto shrine‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox South African town‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Spanish missions in the Americas‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox academic division‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox aerial lift line‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox beach‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox business park‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox climbing area‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox cycling championship‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 41. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox disputed islands‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox earthquakes in date‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 43. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox fault‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox former Arab villages in Palestine‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox holiday camp‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox landform‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox mine‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox mining‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 49. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox motorway services‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox port‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:WantedPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ