"ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಉಲ್ಲೇಖನ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ಚು (Bot: Migrating 9 langlinks, now provided by Wikidata on d:q5524896)
ಈ ಪುಟವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲೇಖನ ಶೈಲಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಲೇಖನ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳಾದ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲ್ಲದು]] ಹಾಗು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ]] ಗಳನ್ವಯ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಉಲ್ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಗರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮೂಲಗಳು]] ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಜೀವಂತವಾಗಿರುವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳು]] ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
 
ಮೂಲ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ,ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಅಧವಾಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳು,ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರಾಯಿತು,. ಇತರ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವರು.
 
== ಏಕೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು==
 
''ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲಗಳು]] ಲೇಖನ ನೋಡಿ.''
*ಲೇಖನವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಅದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಪಡುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಲವನ್ನೊದಗಿಸಬೇಕು. ಉಲ್ಲೇಖದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ , ನಿಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇತರರು ಮಾಡುವರು . ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ .
 
ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ*ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನಾಧರಿಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಶೊಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಒದುಗರುಓದುಗರು ಹಾಗು ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೇಖನವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಅದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಪಡುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಲವನ್ನೊದಗಿಸಬೇಕು. ಉಲ್ಲೇಖದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ , ನಿಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇತರರು ಮಾಡುವರು . ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ .
*ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೂಲಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. "ಕೆಲವರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ::Avoid weasel words | Avoid weasel words]] ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನವು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪರಿಶೀಲಾರ್ಹತೆ | ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ]] ಹೊಂದಿರಲಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ( [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲ್ಲದು]] ).
 
ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನಾಧರಿಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಶೊಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಒದುಗರು ಹಾಗು ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 
ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೂಲಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. "ಕೆಲವರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ::Avoid weasel words | Avoid weasel words]] ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನವು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪರಿಶೀಲಾರ್ಹತೆ | ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ]] ಹೊಂದಿರಲಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ( [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲ್ಲದು]] ).
 
 
೫,೬೦೧

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/611679" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ