"ಸದಸ್ಯ:ಮನ/Sandbox" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

add some...
(format a bit)
(add some...)
"M":"ಂ","H":"ಃ","1":"೧","2":"೨","3":"೩","4":"೪","5":"೫","6":"೬","7":"೭","8":"೮","9":"೯","0":"೦",
"\u0CCD^":"\u0CCD\u200C","\u200C^":"\u200C","&":"\u200D","़c":"\u0C58","़j":"\u0C59","@":"॰","॰M":"ఁ","॰h":"ః","॰n":"్","q":"","Q":""}';
 
 
==Observations/Suggestions==
===New additions===
1. kee -> ಕೀ . So, "ಕೆe":"ಕೀ" (ಹಾಗೆಯೇ, ee -> ಈ => "ಎe":"ಈ"; "ಖೆe":"ಖೀ", "ಗೆe":"ಗೀ", "ಚೆe":"ಚೀ", ಇತ್ಯಾದಿ)
2. koo -> ಕೂ . So, "ಕೊo":"ಕೂ" (ಹಾಗೆಯೇ, oo -> ಊ => "ಒo":"ಊ"; "ಖೊo":"ಖೂ", "ಗೊo":"ಗೂ", "ಚೊo":"ಚೂ", ಇತ್ಯಾದಿ)
 
 
===Corrections===
1. Right now it is: "ಕ್R":"ಕೃ" . Proposed correction: "ಕ್R":"ಕ್ರ್", "ಕ್ರ್u":"ಕೃ". ಹಾಗೆಯೇ, "R":"ಋ" ==> "R":"ರ್‍", "ರ್‍u":"ಋ"
Reasoning: With this transliteration, ''kRuti'' will result in ''ಕೃತಿ'' , ''RuShi'' will result in "ಋಷಿ".
With the current transliteration, ''ಕೃತಿ'' comes with ''kRti'', ''ಋಷಿ'' comes with ''RShi'', which are not ''that'' readable without having a visible vowel u.
೭,೪೦೭

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/54289" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ