ಪ್ರವೇಶ ಏಕೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿ

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೀನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.

Read more about unified login
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MergeAccount" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ