ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪೌರ್

vikram singh puar / ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪೌರ್ ಅವರು ದೇವಸ್ ಹಿರಿಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತ ರಾಜಕುಮಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವ್ II ಪುವರ್ (ಜನನ 3 ಮೇ 1989), ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಮಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ ರಾಜ್ಯದ 10 ನೇ ಮಹಾರಾಜ (ಹಿರಿಯ). ಅವರು ಮರಾಠ ರಜಪೂತ್ ಪವರ್ (ಪವಾರ್ / ಪರ್ಮಾರ್) ವಂಶದ ವಂಶಸ್ಥರು. ದೇವ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಭವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಹೆಚ್. ಮಹಾರಾಜ ತುಕೊಜಿ ರಾವ್ IV ಪವಾರ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ದೆವಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಜ (ಹಿರಿಯ) ಆಗಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಕೊಜಿ ರಾವ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಗಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುವ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೂಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಎರಡು ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಪುವರ್ ಕುಲದ ಸಹೋದರ ತುಕಜಿ ರಾವ್ (ಹಿರಿಯ) ಮತ್ತು ಜಿವಾಜಿ ರಾವ್ (ಜೂನಿಯರ್) ಮೂಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1728 ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಪೇಶ್ವಾ, ಬಾಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾಲ್ವಾಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.