ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚೆ:Kannada Wikipedia Press meet and Conference

Add topic
Active discussions

Registrationಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | Click here to Register

ಚರ್ಚಾ ಅಂಕಣ Discussion Spaceಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸಲಹೆಗಳು, ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ

This section is for suggestions, comments and discussion space.


who r the speakers?ಸಂಪಾದಿಸಿ

nice 2 know that u r having a press conf on unicode. who r the speakers?

i wil attendಸಂಪಾದಿಸಿ

i wd like 2 attend. pl gimme the venue n date

the venue, date and speakers' list would be finalised and put up very soon. Please refer to the Agenda. -- ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್ * \ಚರ್ಚೆ \ಕಾಣಿಕೆಗಳು 16:14, ೬ February ೨೦೦೬ (UTC)

ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುವೆ I will participateಸಂಪಾದಿಸಿ

--ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ 11:40, ೨೭ January ೨೦೦೬ (UTC)

--ಸುದರ್ಶನ 18:13, ೩೧ January ೨೦೦೬ (UTC)

--ಸಾಯಿ ಶ್ರಿಕಾಂತ್ 18:20, 03 February 2006 (UTC)

--koochubhatta 19:50, 06 February 2006 (UTC)

--ಹಗಾರ್ತ್ ೨೧:೨೩, ೧೯ ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೦೬

All the bestಸಂಪಾದಿಸಿ

Great initiative here. All the best to everyone participating in this event.

Shashi Krishna--201.243.194.2 01:53, ೧೬ February ೨೦೦೬ (UTC) ಅಜೇಯ

Raghavendra H Sಸಂಪಾದಿಸಿ

Hi, Raghavendra H S

i am inಸಂಪಾದಿಸಿ

Count me in. Pradeep Gowda btbytes at yahoo dot com

ಬರುವೆನು ನಾನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

--Karantha 04:50, ೧೩ March ೨೦೦೬ (UTC)ಶ್ರೀಶ ಕಾರಂತ

--Naveenbm 11:58, ೧೩ March ೨೦೦೬ (UTC)

Naveen

having trouble registeringಸಂಪಾದಿಸಿ

when I click on register it prompts me to log in, and when I log in it says I'm logged in, and now I click on the page and say register, it again asks me to log in... so when do I know for sure that I'm registered, and wehre do I enter my contact details?

Thanks, Sanjay (msanjay75 at gmail dot com)

Kannada Wikipedia Press meet and Conference (comment)ಸಂಪಾದಿಸಿ

Surendracr 04:40, ೧೬ March ೨೦೦೬ (UTC)

Return to the project page "Kannada Wikipedia Press meet and Conference".