ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸಿದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಪುಟ

(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Requests for undeletion ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)