ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸದಸ್ಯತ್ವ ತಪಾಸಣೆ

(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Check user ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಸದಸ್ಯತ್ವ ತಪಾಸಣೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಬಳಸುತ್ತದೆ (ಚೆಕ್ ಯೂಸರ್ - Check user ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಳಸುವ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಐಪಿ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಪಕರಣವು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಚೆಕ್ಯೂಸರ್ ತಂಡವು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ತದನಂತರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಿಂದನೀಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಯು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಐಪಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪಾದನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಐಪಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ಯೂಸರ್‌ಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.