ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ

(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Administrator intervention against vandalism ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ/HeaderAdministrator instructionsBot-reported ಬದಲಾಯಿಸಿ

User-reported ಬದಲಾಯಿಸಿ

  This noticeboard is for obvious vandals and spammers only. Consider taking this report to WP:RFPP. - Vianello (Talk) 07:01, 23 March 2014 (UTC)
  This noticeboard is for obvious vandals and spammers only. Consider taking this report to WP:SPI.  Ronhjones  (Talk) 01:18, 23 March 2014 (UTC)