ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೧೫/ಭಾಗವಹಿಸುವವರು


ಈ ವರ್ಷದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಪುಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಡಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ.!

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!! ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ.