ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕನ್ನಡದ ಮಹಿಳಾ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿಯರು

ಕನ್ನಡದ ಮಹಿಳಾ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ

ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಕಣದ ಹೆಸರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ ಅಂಕಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಅಂಕಣದ ಚಿತ್ರಪುಟ
ಆರ್. ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ - ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ - -
ವೈದೇಹಿ - ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - -
ಆರ್. ಇಂದಿರಾ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - -
4 ಸಿ. ಮಂಜುಳಾ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ -

}

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ