ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು

ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಖಾತಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಎಂಬುದೊಂದು ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಖಾತಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ‌ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ('ಖಾತಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು' ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪು) ನೀಡಲಾದ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಐಪಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಖಾತೆ ರಚಿಸುವ ಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಖಾತೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂಫ್-ರಹಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.