ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಆರು ಮಾನದಂಡಗಳು

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೇಖನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಗಮನಾರ್ಹತೆ

 • ಲೇಖನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು[೧]. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ/ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ[೨].

ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ

 • ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು.
 • ಲೇಖನವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು

 • ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು.
 • ನಿಖರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ವಿವರವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿಷಯ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿರಬಾರದು.
 • ಲೇಖನವು ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿರಬೇಕು.
 • ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಠ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರಬೇಕು (ಕಾಗುಣಿತ, ವಾಕ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕಾಲ, ವಿರಾಮಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ).

ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಬದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಲು, ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಬೇಕು.

 • ಚಿತ್ರವು ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರಬಾರದು.[೩]
 • ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅನಾಥ ಲೇಖನವಾಗಿರಬಾರದು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಟದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಟಕ್ಕೂ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅನಾಥ ಲೇಖನಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

 • ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಂಡಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

 • ಚುಟುಕು ಲೇಖನವಾಗಿರಬಾರದು. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಾಗಬಾರದು.
 • ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು.
 • ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು

 • ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತವಾಗಿರಬಾರದು.
 • ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು[೪].
 • ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರಬೇಕು.

ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಕರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

 • ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದಾದ, ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬೇಕು.
 • ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳು.
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಕರಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಾಗುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಆಕರಗಳು ಅನಾಥವಾಗಬಾರದು; ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪುಟಗಳು, ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ https://web.archive.org/ ನಲ್ಲಿ Save Page Now ಬಳಸಿ, ಪುಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಆಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ವರ್ಗೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು

 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು[೫].

ಅಂತರಭಾಷಾ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

 • ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು[೬].

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ

 • ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖನವು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

 1. "ಗಮನಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ". ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ.
 2. "ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗಮನಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ". ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ.
 3. "ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ". ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ.
 4. "ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ". ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ.
 5. "ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ". ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ.
 6. "ವಿಕಿಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ". ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ.