ವಿಮೆಗಾರರು ಒಂದು ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಆಯೋಜಕರು ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಅಪಾಯದ ರೀತಿಯ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾನೂನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬದಲಾಗುವ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ವಿಮೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಗಳು ಇವೆ.ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಮೆ ಇದು ಉಂಟಾದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಹಾನಿ ಸಂದಾಯ; ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನದ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಘರ್ಷಿಸಿದಾಗ ವೇಳೆ ಘರ್ಷಣೆ ವಿಮೆ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂದಾಯ; ಸಮಗ್ರ ವಿಮೆ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಮೆ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂದಾಯ; ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಪಾವತಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.


ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಹಕ್ಕು ಹೋದರು ಆರಂಭಿಕ 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಮಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಹಣ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಂತುಗಳು ಖರ್ಚು. ಹೆಚ್ಚು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಾರು ಹಾನಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂತುಗಳು ಖರ್ಚು ಹಣದ ಉಳಿದ ಮೂರನೇ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು-, ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಕೊಡುಗೆ.[೧]

1 ) ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆ :ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ವಿಮೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ (ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ) ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚದ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗಳು ರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಾವತಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೀರಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ನ ಮಿತಿಯಿದೆ ಮೀರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಹೊಣೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ. ನೀವು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ರನ್ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದುರಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಟ್ಟದ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.2009-10ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತು 2009 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( ಐಆರ್ಡಿಎ ) ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ...[೨]

2) ಘರ್ಷಣೆ ವಿಮೆ ಒಂದು-ಹೊಂದಿರಬೇಕು :ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದೂರದ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಹಳೆಯ ವೇಳೆ, ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿಮೆ ಪಾವತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗಾತ್ರದ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಘರ್ಷಣೆ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇಮವೆನಿಸಿದೆ. ನೀವು ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಹೊಸ ಇದ್ದರೆ, ಹೇಗಾದರೂ, ಘರ್ಷಣೆ ವಿಮೆ ನೀವು, ಹಾಗೂ ಗಾಯಗಳು ರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ) ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಾವತಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೀರಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ನ ಮಿತಿಯಿದೆ ಮೀರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಹೊಣೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ. ನೀವು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ರನ್ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದುರಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಟ್ಟದ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು

3) ಸಮಗ್ರ ವಿಮೆ:ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳು ರಕ್ಷಣೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ , ಕಳ್ಳತನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಘರ್ಷಣೆ - - ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಸಮಗ್ರ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ , ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಮೆಗಾರರು ಕೇವಲ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ . ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಲು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಂದು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು . ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭ ಎಂದು ನೀವು ಹೊಂದಿತ್ತು ವೇಳೆ , ಉಪಯುಕ್ತ ಇರಬಹುದು . ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಅನುಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ವಿರೋಧಿ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು ವೇಳೆ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ತರಬಹುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ

4) ವಿಮೆಮಾಡದ ಮೋಟಾರು ಚಾಲಕರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ವಿಮೆ ಹೊಂದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ . ಚಾಲಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಯು ಹೊಂದಿದೆ ಸಹ, ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಕನಿಷ್ಟ ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ ಎಂಬುದು. ಒಂದು ವಿಮೆ ವಾಹನ ಹಾನಿ ಆವರಿಸುವ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಇತರ ನೀತಿಗಳ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಚಾಲಕ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸಹ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ . ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇದು.

5) ವೈದ್ಯಕೀಯ / ವೈಯಕ್ತಿಕ - ಗಾಯ ರಕ್ಷಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
Hit the Corner Too Hard (7664365286)

ಒಂದು ಕಾರು ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಾಯಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಖಗೋಳ ಸಾಧ್ಯ . ಆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಯಾರು ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ , ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನೀತಿಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ , ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಇರಬೇಕು . https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance

6) ನಿರ್ದೋಷ ವಿಮೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಿರ್ದೋಷ ವಿಮೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ , ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಘಾತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಯಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ . ನಿರ್ದೋಷ ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತರ ವಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮಿತವ್ಯಯದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ .

 
Farmers Insurance vehicle

7) ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಮೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಾರು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೇಳೆ ವಾಹನ ತೀರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಚಾಲಕರು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.ನೀವು ಇಂದು ಮಾರಾಟ ಅನೇಕ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬದಲು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವೆಚ್ಚ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು , ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಕಾರು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು. ಕೆಲವು ಸಾಲದಾತರು ನೀವು ವಾಹನ ತೀರಿಸಲು ಅಂತರವನ್ನು ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೋಲುವಂತಿರುವ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ , ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿದ ಇಲ್ಲವೋ ಈಗಾಗಲೇ

ಹೊರ ಸಂಪರ್ಕ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. "Type of Insurance Policy". business.mapsofindia.com.
  2. "Vehicle insurance". turtlemint.com.