ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಬಿ.ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಸಂಪತ್ ರೇವತಿ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎಸ್.ಕೆ.ವರದರಾಜನ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೫೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆವಿಠಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್