ರಾಜನರ್ತಕಿಯ ರಹಸ್ಯ
ರಾಜನರ್ತಕಿಯ ರಹಸ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಹರಿನಾರಾಯಣ
ನಿರ್ಮಾಪಕಗಬ್ಬಿತ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜೇಶ್ ಕಲ್ಪನಾ ಉದಯಕುಮಾರ್, ರಾಮಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತಬಿ.ವಸಂತ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎಸ್.ಎಸ್.ಲಾಲ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೬
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್