ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಕಲೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ

ರಂಗಕಲೆಯು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಂಜ್ಞೆ, ನೃತ್ಯ, ಶಬ್ದ, ದೃಶ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಕಲೆ. ಇದು ನಾಟ್ಯಕಲೆಗಳಲ್ಲಿನ (Performing Arts) ಒಂದು ವಿಧ.

ರಂಗಭೂಮಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿ

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪರಿಕರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಾಗತಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಸಂಪಾದಿಸಿ

[[

ಸಂಪರ್ಕದ ಹೆಸರುಸಂಪಾದಿಸಿ

]]==ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ==

ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಗಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಂಗಕಲೆ&oldid=669665" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ